Ordinace

Kompletní gynekologická a porodnická péče.

Gynekologie:

 • Komplexní preventivní prohlídky včetně preventivních onkologických stěrů, sledování poševního prostředí vyšetřením poševních stěrů, kolposkopie, ultrazvukového vyšetření.
 • Výběr a předpis antikoncepce včetně poradenství a pravidelných kontrol.
 • Výběr a předpis hormonální substituční léčby pro ženy v období kolem přechodu a po přechodu včetně pravidelných kontrol a doporučení k vyšetření mammografie a densitometrie (na osteoporózu).
 • Diagnostika a léčba všech gynekologických onemocnění, včetně vyšetření na přítomnost chlamydií a papillomavirů, v komplikovaných případech ve spolupráci se specializovanými ambulancemi a lůžkovými odděleními v nemocnicích.
 • Kompletní diagnostika a léčba poruch plodnosti ve spolupráci s centrem asistované reprodukce.
 • Operační zákroky v místní i celkové anestesii (jako jsou abrase hrdla a dutiny děložní, odstranění kondylomat, Bartholinských cyst a podobně).
 • Provádění operačních výkonů v lůžkovém zařízení a dohled nad průběhem hojení po operaci.

Porodnictví:

 • Časná diagnostika těhotenství ultrazvukem i laboratorním vyšetřením.
 • Sledování průběhu těhotenství v těhotenské poradně včetně vyhledávání vrozených vývojových vad genetickým, laboratorním a ultrazvukovým vyšetřením, sledování poševního prostředí opakovaným vyšetřením poševních stěrů a sledování stavu plodu v posledním měsíci před porodem pomocí kardiotokografie diagnostika a léčba těhotenských komplikací, ve zvláštních případech ve spolupráci se specializovanými ambulancemi a porodnicemi.
 • Doporučení k těhotenskému tělocviku a psychoprofylaktické přípravě před porodem.
 • Ve zvláštních případech osobní přítomnost při vedení porodu.
 • Kontrola po šestinedělí s komplexní preventivní prohlídkou a případně nasazením antikoncepce vhodné pro kojení.

Potřebujete poradit, pomoct nebo pouze preventivně vyšetřit? Objednejte se u nás!

Chci se objednat


Potřebujete pouze poradit?

Chci se zeptat
Asistovaná reprodukce