Poradenství

Poradíme Vám s výběrem vhodné antikoncepce.

V závislosti na anamnéze, zdravotním stavu a Vašich preferencích Vám můžeme nabídnout:

 • estrogen-gestagenní kombinovanou antikoncepci ve formě
  • tablet
  • náplastí
  • vaginálních kroužků NuvaRing®
 • gestagenní antikocepci , např. Azalia®
 • postkoitální antikocepci – první pomoc v podobě jediné tablety do 3 dnů Escapelle® nebo až do 5 dnůEllaone® od nechráněného styku
 • nitroděložní tělísko standadní
 • nitroděložní systém s levonorgestrelem - Mirena®
 • nitroděložní systém s levonorgestrelem pro nerodivší - Jaydess®
 • nitroděložní systém nové generace - Gynefix®
 • informace o možnosti laparoskopické sterilizace jednovpichovou metodou

Více informací naleznete na:

Nejzávažnějším nežádoucím účinkem hormonální antikoncepce je 2 – 4x zvýšené riziko trombembolické nemoci oproti běžné populaci. Nejvíce ohrožené v tomto smyslu jsou ženy a dívky, u kterých se vyskytuje vrozená porucha krevní srážlivosti – tzv. trombofilní stav. O výskytu trombofilního stavu u sebe a tedy o zvýšeném riziku trombembolie při užívání hormonální antikoncepce nemusí žena vůbec vědět, pokud není provedeno speciální vyšetření. Toto vyšetření TromboGen® je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze v určitých indikacích.

Test TromboGen® je určen pro ženy plánující těhotenství a před nasazením hormonální antikoncepce nebo hormonální substituční terapie

Detekuje Vaše genetické predispozice ke vzniku arteriální i venózní trombózy, tzv. trombofilní stavy. Tyto stavy mohou být spoluzodpovědné za řadu těhotenských komplikací:

 • Opakovaný potrat nebo předčasný porod
 • Předčasné odloučení placenty
 • Opožděný růst plodu
 • Rozštěpové vady páteře plodu
 • Náhlé nitroděložní úmrtí plodu
 • Preeklampsie (zvýšený krevní tlak a selhávání ledvin)
 • Vznik žilní trombózy (krevní sraženiny) a následně embolie (uvolnění krevní sraženiny a ucpání cévy)

Pokud se u Vás některá z uvedených komplikací vyskytla, uhradí vyšetření TromboGen® Vaše zdravotní pojišťovna. Další indikace, ve krerých hradí TromboGen® Vaše zdravotní pojišťovna:

 • Hluboká žilní trombóza a/nebo plicní embolie v anamnéze
 • Infarkt myokardu a/nebo cévní mozková příhoda v anamnéze
 • Před plánovanou asistovanou reprodukcí
 • Některý z Vašich pokrevních příbuzných (sourozenci, rodiče, prarodiče) prodělal žilní trombózu a/nebo plicní embolii
 • Některý z Vašich pokrevních příbuzných (sourozenci, rodiče, prarodiče) prodělal infarkt myokardu a/nebo cévní mozkovou příhodu do 40 let věku

Proč je genetický test TromboGen® vhodný před nasazením hormonální antikoncepce a hormonální substituční terapie? Riziko žilní trombózy a embolie je u uživatelek hormonální antikoncepce a hormonální substituční terapie v perimenopauze zvýšeno asi 2 – 4x, zůstává však stále jen malé (1:1000). Pokud jsou však tyto uživatelky současně dosud nerozpoznanými nositelkami některých trombofilních stavů, je riziko zvýšeno až 50x (1:20).

Pokud splňujete výše uvedená indikační kritéria, uhradí vyšetření TromboGen® Vaše zdravotní pojišťovna. Pokud tato kritéria nespňujete a přesto chcete před nasazením hormonální antikoncepce či substituční terapie vědět, zda netrpíte trombofilním stavem, je možné vyšetření provést za přímou úhradu. V tomto případě se můžete rozhodnout, zda podstoupíte kompletní vyšetření na čtyři nejčastější mutace nebo levnější vyšetření na dvě nejdůležitější mut ace. Pokud si vyšetření hradíte sami, máte přesto u některých zdravotních pojišťoven nárok na příspěvek.

Potřebujete poradit, pomoct nebo pouze preventivně vyšetřit? Objednejte se u nás!

Chci se objednat


Potřebujete pouze poradit?

Chci se zeptat
Asistovaná reprodukce