Poradenství v klimakteriu

Poradenství v klimakteriu diagnostika a terapie klimakterického syndromu

V případě potíží vznikajících v důsledku nedostatku ovariálních hormonů, především estrogenů (návaly horka, pocení, poruchy spánku, neklid, nesoustředěnost, bušení srdce, pálení pochvy, pálení a řezání při močení), Vám nabídneme v indikovaných případech hormonální substituční terapii.

vždy se snažíme připravit Vám tuto léčbu na míru, tedy podávat co nejnižší dávku hormonů co nejkratší dobu

Pokud se ukáže, že hormonální substituce pro Vás není vhodná resp.nutná, nabídneme Vám jako alternativní léčbu potravinové doplňky s obsahem fytoestrogenů. Jde o produkty výhradně na přírodní bázi (bez kontraindikací a nežádoucích účinků) obsahující extrakt z červeného jetele nebo sóji, které příznivě ovlivňují obtíže vznikající v důsledku nedostatečné produkce estrogenů u pacientek v období klimakteria.

Klientky od 45 let věku odesíláme k mammografickému screeningu na akreditované rentgenologické pracoviště. V případě normálního nálezu se mammografie opakuje co 2 roky. V roce, kdy mammograf není, doporučujeme provést ultrazvukové vyšetření prsů.

Více o mammografickém screeningu www.mamo.cz.

Potřebujete poradit, pomoct nebo pouze preventivně vyšetřit? Objednejte se u nás!

Chci se objednat


Potřebujete pouze poradit?

Chci se zeptat
Asistovaná reprodukce