Služby

Ultrazvukový a biochemický screening v těhotenství

Provádíme mimo jiné:

 • Screeningové vyšetření v I.trimestru (stanovení rizika chromozomálních anomalií, především Downova syndromu). Zahrnuje stanovení rizika z biochemického vyšetření v 10. týdnu v kombinaci se ultrazvukovým vyšetřením ve 12. týdnu. Vyšetření je prováděno jako nadstandardní a není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Proti vyšetření ve II. trimestru je výsledek přesnější a je znám již ve 12. týdnu. Doporučujeme preferovat nadstandardní test v I. trimestru před běžným "triple" testem ve II. trimestru!
 • screeningové vyšetření ve II.trimestru (18. - 20.týden gravidity) - morfologie plodu
 • standardní biochemický "tripple" test ve II. trimestru ke stanovení rizika chromozomálních aberací (především Downova syndromu), rozštěpových vad páteře a defektů přední břišní stěny
 • screeningové vyšetření ve III. trimestru (30. - 32.týden gravidity) - poloha a velikost plodu, lokalizace placenty, množství plodové vody
 • měření rychlostí krevního toku v cévách pupečníku - Doppler
 • PRENASCAN

  neinvazivní vyšetření základních chromozomových aberací (trisomie 21, tedy Downův syndrom, trisomie 18 a 13) plodu z krve matky. Vyšetření je určeno těhotným ženám se zvýšeným rizikem uvedených trisomií, které nechtějí podstoupit invazivní vyšetření (amniocentéza a CVS, které představují 0,5 - 1% riziko těhotenské ztráty v důsledku samotného výkonu). Jedná se o těhotné ženy:

  • se zvýšeným rizikem uvedených trisomií z jakéhokoliv typu screeningu
  • nad 35 let věku
  • s výskytem trisomie v některém z předchozích těhotenství
  • které chtějí mít více než 98% jistotu, že jejich plod netrpí některou z uvedených trisomií
  • vyšetření není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Potřebujete poradit, pomoct nebo pouze preventivně vyšetřit? Objednejte se u nás!

Chci se objednat


Potřebujete pouze poradit?

Chci se zeptat
Asistovaná reprodukce